Esta forma facilita a transferencia
dos detalhes para os cartoes de publicador
e organiza os totais para o relatorio final.

Login